Reakcije i komentari na premijeru predstave "Nasilje nema opravdanje - planirajte porodicu bez nasilja" u Pan?evu

List "Pan?evac" i RTV Pan?evo objavili su komentare i priloge o premijeri The/Arto predstave "Nasilje nema opravdanje - planirajte porodicu bez nasilja" održane u Pan?evu 21.2.2103. Prenosimo ih u cijelosti:

 

 


 

Društveno odgovoran teatar


Nasilnici su me?u nama – zaustavimo ih!


Predstava koju bi trebalo odigrati u svim školama u našoj zemlji


Premijera pozorišne predstave „Nasilje nema opravdanja”, u režiji poznatog dramskog umetnika, reditelja i profesora Zijaha A. Sokolovi?a, odigrana je u ?etvrtak, 21. februara, na sceni Kulturnog centra. Ovo ostvarenje se bavi problemima savremenog društva i namenjeno je edukaciji dece sedmog i osmog razreda osnovne škole, kao i srednjoškolaca, a nastalo je u koprodukciji Kulturnog centra, projekta „The/Arto”, Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Centra za razvoj neformalnog obrazovanja. Reditelj je ujedno i idejni autor predstave, osniva? projekta „The/Arto” i ambasador dobre volje UNDP-a za toleranciju i nenasilje. Predstavom „Nasilje nema opravdanja – planirajte porodicu bez nasilja” ovaj projekat je prvi put realizovan u Srbiji.

Pored toga, treba ista?i da je re? o sedmoj profesionalnoj koprodukciji Kulturnog centra Pan?eva u okviru scene „Po?i tuda”.

 

Predstava o nasilju imala je težak zadatak da osetljivu i tešku temu prilagodi uzrastu gledalaca (ciljna grupa su bili viši razredi osnovne škole).

 

Trebalo je prona?i zlatnu sredinu izme?u predavanja i zabavljanja, izme?u ubacivanja novih informacija i momenata predaha uz smeh. Cela ekipa predstave je u tome zaista uspela. Mladi glumci Alisa Lacko i Mladen Sovilj, tokom 45 minuta, demonstrirali su oko 120 primera nasilja iz svakodnevnog života. Njihova dinami?na interakcija, odli?an tekst (jednostavan, blizak svakodnevnom govoru i s jasnim porukama) i izražajan govor tela delovali su na publiku i držali pažnju bez problema. Sli?ni junacima iz video-igrica, mladi? i devojka, kao dva arhetipa muškog i ženskog bi?a, bukvalno vode gledaoce kroz džunglu nasilja u porodici i društvu. Oni su veoma ubedljivo pokazali kako mnogi ljudi nisu ni svesni da su nasilnici i da zlostavljaju slabije od sebe. S druge strane, nekada je teško odlu?iti šta sve spada u nasilje i zbog toga je odli?no to što se deci pokazuju konkretni primeri vre?anja, ponižavanja, ogovaranja, javnog ismevanja i svo?enja li?nosti na seksualni objekat. Posebnu ulogu u predstavi imalo je demaskiranje nasilja u porodici, kao najdubljeg i najopasnijeg vida, s najgorim posledicama. Mnogi roditelji se ponašaju nasilno jer su i sami žrtve mita – pogrešno nau?enog obrasca ponašanja i vaspitanja dece, u kome ima mnogo fizi?kog kažnjavanja, psihi?kog zlostavljanja i stalnih zabrana. Kazna je ve? predugo sastavni deo naše kulture i deca rastu u strahu i gr?u, pretvaraju?i se i sama bilo u žrtve, bilo u nasilnike. Autori predstave nisu bežali ni od veoma drasti?nih slu?ajeva, kao što su suicid zbog vršnja?kog zlostavljanja i stravi?na zlostavljanja i ubistva koja se dešavaju unutar porodice.

 

Ipak, osnovni ton komada nije pesimisti?an, ve? poziva na društvenu akciju. „Prestanimo biti žrtve!”, uzvikuju mladi glumci i motivišu publiku na grupnu intervenciju protiv nasilja i odgovornost.

 

Svest o edukaciji kroz pozorišnu umetnost u našem društvu je veoma niska i zbog toga su predstave kao ova pravi biseri.

 

Trebalo bi je igrati u svakoj školi, u svakom gradu i naseljenom mestu širom zemlje, i direktno ukazati na nasilno ponašanje kao loše, štetno i destruktivno po celo društvo.

 

Prema re?ima autora Zijaha A. Sokolovi?a, reakcija publike nakon odigrane predstave bila je izuzetno pozitivna i premašila je sva o?ekivanja.

 

– Jedna dimenzija sre?e me drži što je predstava odigrana u prepunoj dvorani i što je ispra?ena s velikim interesovanjem i aplauzom. Ljudi po?inju polako da shvataju raznovrsne mogu?nosti i dimenzije komunikacije s pozorištem. Oni malo-pomalo prihvataju i u?e da smo svi žrtve nasilja, kao i to da smo i sami nasilnici.

 

Kako bi rekao Šekspir: „Dajem kraljevstvo za predstavu o nasilju!” – rekao je Sokolovi?.

 

Nakon premijere dalji život ove predstave zavisi?e od finansijske podrške. Nadajmo se da ?e nadležni obezbediti potrebne uslove i da ?e sve škole u gradu dobiti priliku da je bar jednom pokažu svojim ?acima.

 

S. ?irkovi?

 

Izvor: www.pancevac-online.rs

 


 

Premijera predstave "Nasilje nema opravdanje"

 

PAN?EVO, 21. februar 2013. (TV Pan?evo) – U Kulturnom centru Pan?eva održana je predstava „Nasilje nema opravdanje“, u režiji Zijaha Sokolovi?a. Komad je pisan iz knjiga i udžbenika u saradnji sa psiholozima i sociolozima, kako bi bio približen deci.

 

Predstava „Nasilje nema opravdanje“ ima za cilj da decu informiše o problemu nasilja kroz gluma?ku igru i neposrednu komunikaciju s glumcima. Mladi glumci Mladen Sovilj i Alisa Lacko u 50 minuta, koliko predstava traje, vode decu kroz 120 primera nasilja.

 

- Malopre sam pomenuo da smo malopre locirali nasilje u sebi, u svojoj porodici, bližoj okolini. Sad se preciznije svedo?i svemu tome. To su neke suptilne sitnice koje se provuku. Kašnjenje je, na primer, ozbiljno nasilje nad ne?ijim vremenom, rekao je Mladen Sovilj, glumac.

 

- Bitan zadatak Mladena i Zijaha i mene jeste da napravimo nešto što ?e dopreti do dece i što ?e dovesti do prosvetljenja i napraviti u njima neki bunt, s obzirom na to da je predstava o nasilju. Bilo je veoma katarzi?no i pou?no saznanje da imaš odgovornost i zadatak da prikažeš deci šta je nasilje, da im kažeš da imaju mogu?nost da se tome suprotstave, rekla je glumica Alisa Lacko.

 

Potreba društva da se informiše o problemima je, kaže reditelj Zijah A. Sokolovi?, inicirala pravljenje ove predstave. Komad je pisan iz knjiga i udžbenika u saradnji sa psiholozima i sociolozima, da bi bio adekvatan jednom predavanju, a ipak približen deci.

 

- Kada igramo u jednom razredu oni imaju apsolutnu slobodu, jer su na svom terenu i imaju jedan ose?aj lakše reakcije, tako da deca ustaju u toku predstave kad ih pogodi to nasilje. Kad se dogodi primer nekog nasilja, oni gledaju u jednog, jer znaju da doživljava to nasilje. Oni znaju ve? sve oblike nasilja, samo ne znaju kako da se suprotstave njemu i kako da reše to. Reakcije su fantasti?ne, rekao je Zijah A. Sokolovi?, reditelj.

 

Nakon ve?erašnje premijere u Kulturnom centru Pan?eva plan je, kaže organizator Branislav Radovanovi?, da je vide u?enici iz svih pan?eva?kih škola.

 

- U toku su konkursi. Mi ?emo u sasradnji sa osnovnim školama u Pan?evu aplicirati, oni ?e svi biti partneri Kulturnog centra. Želimo da u svakoj školi barem jedan razred vidi ovu predstavu. Ona se ina?e igra po razredima, za najviše 50, 60 mališana, tp zna?i da je mogu pogledati 2 razreda u jednom cugu. Obi?i ?emo, za po?etak sve škole, kako u gradu, tako i u naseljenim mestima, što jr ukupno 20 škola, rekao je Branislav Radovanovi?, organizator.

 

Predstava „Nasilje nema opravdanje“ do sada je bila izvo?ena u Austriji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a u Srbiji ?e, posle Pan?eva, biti igrana u Novom Sadu i Raškoj oblasti.

 

Izvor: http://rtvpancevo.rs/Vesti/Kultura/premijera-predstave-nasilje-nema-opravdanje.html