Natje?aj za redatelja/icu informativno-obrazovne predstave
Ponedjeljak, 25 Srpanj 2016 10:48

Udruga Rije?i/ Prave/ Predstave, u sklopu EU projekta
Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: uskla?ivanje profesionalnog i obiteljskog života JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796  financiranog REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije objavljuje

Natje?aj za redatelja/icu informativno-obrazovne predstave

namijenjene u?enicima/cama završnih razreda srednjih škola na navedenu temu.


OPIS POSLA
•    režija predstave na dramski tekst na navedenu temu

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
•    VSS iz podru?ja humanisti?kih znanosti
•    iskustvo rada na predstavama predvi?enim za izvo?enje u razredu ili sli?nih edukativno-informativnih predstava za djecu i mlade
•    najmanje jedna režirana edukativno-informativna predstava za djecu i mlade

Prednost ?e imati kandidati s
•    iskustvom u radu s djecom i mladima
•    iskustvom u režiji za djecu i mlade iz podru?ja ljudskih prava
•    nagra?ivanim edukativno-informativnim predstavama za djecu i mlade

Prijave na temelju ovoga natje?aja podnose se najkasnije do 10. kolovoza 2016.

Prijave molimo dostaviti pismeno na:
Udruga Rije?i/ Prave/ Predstave
Harambaši?eva 10
10000 Zagreb

ili elektronskom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

Uz životopis molimo priložiti potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci, presliku diplome i pismo motivacije.


DETALJI O PROJEKTU:

NOSITELJICA:
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH

PARTNERI:
Hrvatsko Narodno Kazalište u Splitu, Udruga Rije?i/Prave/Predstave, MAMFORCE (Spona komunikacije)   

CILJ PROJEKTA:
Razbijanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga, pomirenje privatnog i poslovnog života i za žene i za muškarce, razbijanje nejednakosti unutar obitelji, razbijanje stereotipa o „muškim“ i „ženskim“ profesijama, promoviranje aktivne uloge o?eva u formativnim godinama razvoja djeteta. 

O PREDSTAVI:
Tema predstave je bavljenje problematikom zadanom okvirnom temom projekta: Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: uskla?ivanje profesionalnog i obiteljskog života.
O?ekuje se da predstava promovira naputke Europske Unije o ravnopravnosti spolova i da se bavi temama koje problematiziraju i promoviraju punu ravnopravnost spolova.

Zadatak teme je angažirati srednjoškolsku populaciju i ?lanove njihove obitelji da:
•    razviju svijest o tradicionalnim rodno pristranim stereotipima i društvenoj praksi o ulozi žene u obitelji, društvu i profesionalnom okruženju.
•    stimuliraju kriti?ku re-evaluaciju ovakvih socijalnih stereotipa
•    promoviraju aktivnu ulogu o?eva u formativnim godinama razvoja djeteta.

Više detalja o smjernicama EU o ravnopravnosti spolova može se prona?i na: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_hr.htm