Ponavlja se natje?aj za glumce u informativno-obrazovnoj predstavi
Petak, 09 Rujan 2016 21:44

Udruga Rije?i/ Prave/ Predstave, u sklopu EU projekta
Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: uskla?ivanje profesionalnog i obiteljskog života JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796  financiranog REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije iz tehni?kih razloga ponavlja

Natje?aj za dva glumca u informativno-obrazovnoj predstavi

namijenjenoj u?enicima/cama završnih razreda srednjih škola na navedenu temu.


OPIS POSLA
•    gluma u informativno-edukativnoj predstavi

UVJET ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

•    završena Akademija dramskih umjetnosti

Prednost ?e imati kandidati s višegodišnjim profesionalnim gluma?kim iskustvom.
Uloga zahtijeva da glumac izgledom ostavlja dojam odraslog muškarca srednje životne dobi.

Audicija za uspješno prijavljene kandidate održati ?e se 2. listopada 2016. godine u Zagrebu.  O to?nom mjestu i vremenu audicije kandidati biti ?e obaviješteni naknadno, a najkasnije tri dana prije audicije.

Predstava ?e biti postavljana do kraja sije?nja 2017. godine te se o?ekuje od kandidata da budu slobodni za probe u tom vremenskom periodu.

Prijave na temelju ovoga natje?aja podnose se najkasnije do 22. rujna 2016.

Prijave molimo dostaviti pismeno na:
Udruga Rije?i/ Prave/ Predstave
Harambaši?eva 10
10000 Zagreb

ili elektronskom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

U prijavi molimo obavezno priložiti:
•    životopis
•    presliku diplome
•    potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci
•    pismo motivacije


DETALJI O PROJEKTU:

NOSITELJICA:
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH

PARTNERI:
Hrvatsko Narodno Kazalište u Splitu, Udruga Rije?i/Prave/Predstave, MAMFORCE (Spona komunikacije)   

CILJ PROJEKTA:
Razbijanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga, pomirenje privatnog i poslovnog života i za žene i za muškarce, razbijanje nejednakosti unutar obitelji, razbijanje stereotipa o „muškim“ i „ženskim“ profesijama, promoviranje aktivne uloge o?eva u formativnim godinama razvoja djeteta. 

O PREDSTAVI:
Tema predstave je bavljenje problematikom zadanom okvirnom temom projekta: Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: uskla?ivanje profesionalnog i obiteljskog života.
O?ekuje se da predstava promovira naputke Europske Unije o ravnopravnosti spolova i da se bavi temama koje problematiziraju i promoviraju punu ravnopravnost spolova.

Zadatak teme je angažirati srednjoškolsku populaciju i ?lanove njihove obitelji da:
•    razviju svijest o tradicionalnim rodno pristranim stereotipima i društvenoj praksi o ulozi žene u obitelji, društvu i profesionalnom okruženju.
•    stimuliraju kriti?ku re-evaluaciju ovakvih socijalnih stereotipa
•    promoviraju aktivnu ulogu o?eva u formativnim godinama razvoja djeteta.

Više detalja o smjernicama EU o ravnopravnosti spolova može se prona?i na: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_hr.htm