10. Gumbekovi dani - Zijah A. Sokolović - nagrada za najbolju mušku ulogu u predstavi "Demokracija"

Gumbek-web

Ocjenjivački sud 10. Gumbekovih dana – međunarodnog festivala kabareta u sastavu Branko Babac i Mehmed Aganović kao predstavnici publike i Tomislav Kurelec, kazališni kritičar sa zadovoljstvom ističe da je ovogodišnja smotra pokazala

da elementi kabareta postaju sve prisutniji u kazališnoj produkciji u nas i u nama susjednim zemljama i to ne samo kao jedna od sastavnica predstava nego i u mnogima od njih i kao stilska dominanta i režije i posebno glumačke interpretacije. Ta specifična vrsta kazališta u nas je bila najpopularnija između dva svjetska rata, ali činilo se da je na putu izumiranja. Kada  je Glumačka družina Histrion pokrenula ovaj festival u spomen na jednog od naših najvećih komičara i majstora kabareta Mladena Crnobrnje Gumbeka koji je i u Histrionu nerijetko ostvario vrhunske interpretacije činilo se da će biti vrlo teško naći dovoljno predstava za takvu smotru, ali oživljavanje kabareta napreduje, dobrim dijelom zahvaljujući i Gumbekovim danima.

    Jedan od velikih glumaca koji je tome pridonio svojim brojnim predstavama je Zijah Sokolović koji je tim putem nastavio i u svojem autorskom projektu Demokracija u produkciji TheArto projekta i Udruge RIJEČI PRAVE PREDSTAVE iz Zagreba i YUGO ART-a iz Beograda. Ocjenjivački sud dodjeljuje mu nagradu za najbolju mušku ulogu za vrsnu interpretaciju koja je obogatila duhoviti kabaretski satirični prikaz raznih oblika vlasti povezanih s primjerima iz velikih djela dramske literature.