O The/Artu

The/Arto je prvi sustavni projekt edukacije djece kroz umjetnost u Republici Hrvatskoj.

 

The/Arto je nastao Austriji 1995, u Salzburgu u Theatru am Mirabellplatz / Toi Haus, a osnovao ga je Zijah A. Sokolović, glumac, režiser, profesor koji živi i radi u Beču. 2002 u Republici Hrvatskoj projekt su pokrenuli Zijah A. Sokolović i glumac Dražen Šivak, kao The/Arto projekt RIJEČI / PRAVE / PREDSTAVE. Ovdje je naišao na sjajan odaziv, jer je prvi put kazališna umjetnost bila u funkciji edukacije o društvenim problemima i zanimljivostima svijeta. Zato je autorima projekta partnerstvo ponudilo više institucija, od kojih su neke Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, OSCE, Policijska uprava zagrebačka, Zavod za unapređenje školstva i Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti u Zagrebu.

 

Ideja The/Arta - RIJEČI / PRAVE / PREDSTAVE je da se od jedne RIJEČI u kojoj se krije tema napravi forma kazališne predstave i da se djeca i mladi direktno uz pomoć glumaca educiraju i zabavljaju. Uloga glumaca i glume u dijalogu sa temom i djecom i mladima  razvijena je u suradnji s psiholozima i pedagozima, a tekstovi pojednih predstava su pravljena po stručnim knjigama da bi kvalitet informacija i u kazalištu imao svoju umjetničku vrijednost.

 

"Rođenje-kako sam došao na svijet", "Matematika- ah ta matematika", "Telefon- Halo, tko i zašto telefonira?!" "Droga- reci drogi NE!" i "Nasilje- za nasilje nema opravdanja"

 

RIJEČI / PRAVE / PREDSTAVE to su predstave i teme The/Arta.

 

U ovom jedinstvenom projektu edukacije djece sudjeluju najangažiraniji i najnagrađivaniji mladi hrvatski glumci... Krešimir Mikić, Daria Lorenci, Olga Pakalović, Marija Škaričić, Marko Makovičić, Jerko Marčić,  Csilla Barath-Bastaić, Ivana Krizmanić, Matko Knešaurek, Tomislav Krstanović, Iva Mihalić, Ivana Horvat, Vedran Komerički, Katarina Arbanas... Do sada je odigrano više stotina edukacijskih predstava, koje su nagrađivane i pozivane na festivale.


U The/Arto projektima - RIJEČI / PRAVE / PREDSTAVE, djeca i mladi uče misliti na umjetnički način, a kazalište im daje mogućnost za nov i inspirativan način kako upoznati sebe i u tom dijalogu sa umjetnošću naučiti primati nove informacije i kombinirati ih sa svojim mladalačkim iskustvom i nastavnom građom.


Ove predstave olakšavaju profesorima i djeci privikavanje na činjenice iz školskih udžbenika, te im pomažu da na zabavan i kreativan način pristupe preprekama u razumijevanju.


Cilj The/Arta:


Uz pomoć glumaca i glumačke umjetnosti, kroz formu kazališne predstave, u djeci i mladima razvijati KOMUNIKACIJU / SIGURNOST / MAŠTU.


KOMUNIKACIJA: djeca i mladi, u malom prostoru, kroz igru direktno komuniciraju sa glumcima i pomoću glumačke umjetnosti razvijaju svoju osobenost neposrednog živog dijaloga koji se izgubio u svijetu kompjutera, televizije, iPod-a i iPhone-a.


SIGURNOST: da u svijetu u kojem žive, kazališna umjetnost i živi ljudi kao glumci igraju njihov svijet odrastanja i razmišljaju o njihovim problemima i igraju njihov svakodnevni život i tako im pomažu da ga sagledaju iz drugog ugla.


MAŠTA: da se u svijetu u kojem žive i odrastaju mogu izražavati kroz živu kazališnu umjetnost, pomoću glume, plesa, glazbe.Opis projekta:

 

Udruga Riječi/Prave/Predstave je projekt The/Arto – edukaciju djece kroz umjetnost razvila u suradnji s vrsnim stručnjacima – psiholozima, pedagozima, umjetnicima, roditeljima, bazirajući svoje umjetničke projekte na njihovu stručnom doprinosu. Projekt je u Hrvatskoj zaživio zahvaljujući uloženom naporu umjetnika i stručnjaka te zahvaljujući suradnji s državnim institucijama i institucijama na razini lokalne i regionalne samouprave. Predstave The/Arta prepoznate su kao važan doprinos edukaciji djece kroz umjetnost o važnim društvenim temama.

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH,
Misija OSCE u Republici Hrvatskoj,
Ministarstvo unutarnjih poslova  - Policijska uprava Zagrebačka,
Ministarstvo kulture,
Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade RH,
Zavod za školstvo pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa,
Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba,
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek matematike,
Grad Zagreb i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom,
UNFPA - populacijski fond Ujedinjenih naroda,
VIPnet,
Simbex...

 

...institucije su i partnerske organizacije koje su do sada (odnosno, koje će ubuduće), podržavati The/Arto, pružajući tako potporu jedinstvenom projektu edukacije djece kroz umjetnost.

 

The/Arto se, za sada,  sastoji od pet predstava, a to su: "Rođenje - kako sam došao na svijet", "Matematika - ah ta matematika", "Telefon - Halo, tko i zašto telefonira?!" "Droga - reci drogi NE!" i "Nasilje - za nasilje nema opravdanja". Predstave uvijek igraju dva glumca u prvom licu jednine u praznom prostoru 4m x 4m, bez kostima, bez šminke i uvijek traju 45 minuta kao školski sat. Igraju se u školskim razredima, kazalištima, na ulici, u knjižnicama, u stanovima, u svakom praznom prostoru za djecu i mlade osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.


The/Arto predstave do sada je u Hrvatskoj vidjelo nekoliko desetaka tisuća djece. Nadamo se da ćete i vi postati jedan od naših partnera u edukaciji djece kroz umjetnost. Djelujte u stvaranju novih puteva komunikacije s generacijama koje dolaze!

 


Rekli su o nama:


Od samog početka ostvarivanja THE/ARTO projekta u Republici Hrvatskoj, Zavod za školstvo RH pratio je dio aktivnosti unutar ovoga projekta. S obzirom na dobru suradnju, neposredno pračenje izvedbe projekta i uvida u iznimnu vrijednost i korisnost, smatramo da je riječ o projektu koji svakako treba poduprijeti.

 

Vladimira Brezak, prof., Zavod za školstvo RH