Predstave

Umjetnici - glumci od jedne RIJEČI (rođenje, jabuka, matematika, novac, oblak...) PRAVE kazališne PREDSTAVE bez kostima, šminke, rekvizita, a u traju 40 minuta. Mogu se igrati u školama, razredima, stanovima, kazalištima i na ulicama. U procesu stvaranja predstave sudjeluju pisci, dramaturzi, režiseri, koreografi, skladatelji, psiholozi, nastavnici.

 

Svaka THE/ARTO predstava ima svoj autorski pečat: glumačka vještina i radost igre u službi edukacije!

 

RIJEČI od kojih smo NAPRAVILI PREDSTAVE su:

 

Nasilje

Droga

Matematika

Telefon

Rođenje