"MATEMATIKA - Ah, ta matematika!"

autor i redatelj: Zijah A. Sokolovi?
koreografija: Ana Kreitmeyer
igraju: Krešimir Miki? / Marko Makovi?i? / Dražen Šivak / Jan Kerekeš / Zoran Pribi?evi?

 

 


 

 

Uz pomo? glumaca i gluma?ke umjetnosti, kroz formu kazališne predstave, djeca i mladi razvijaju komunikaciju, sigurnost i maštu i istovremeno u?e o temama i doga?ajima iz njihovog svakodnevnog života.

 

THE/ARTO projekt je u svoj program uklju?io, na izuzetno zabavan i interaktivno  kreativan na?in, jedan školski predmet sa kojim se sva djeca i mladi susre?u u svom školovanju i životu, a to: matematika! Zašto je upravo matematika glavna tema predstave? Da bi saznali od kuda brojevi, koji nam zadaju toliko problema. Kako su ljudi brojali prije brojeva. Zašto je i Einstein imao 3 iz matematike? Matematika, kako je razumjeti, shvatiti i bez velikih stresova primjenjivati i u školi, kao predmetu i  svakodnevnoj komunikaciji. Ova duhovita predstava sa dva glumca u trajanju 45 minuta u svom prvom dijelu klaunovski se sa djecom igra zbrajanja, oduzimanja, dijeljenja i množenja. Koliko slova imamo u imenu i prezimenu? Koliko kg imamo kada sko?imo prijatelu na le?a itd. Koliko nam vremena treba za jutarnje umivanje, pranje zubi, a koliko vremena da do?emo od škole, ako idemo kra?im ili dužim putem. U drugom dijelu kroz koreografiju glumci igraju put brojeva od Indije do Afrike, njihovom simboli?nom zna?enju i logici matemati?kog razmišljanja. Tako u?e, sa glumcima, da je matematika, zapravo na?in razmišljanja. Da kazališna umjetnost olakšava i pomaže djeci i mladima privikavanje na ?injenice iz školskih matemati?kih udžbenika, te pomaže i njima i profesorima-nastavnicima da lakše pristupe preprekama u razumijevanju i u?enju. Odsjek matematike PMF-a uvrstio je predstavu Matematika u edukacijski program profesora matematike. Predstava je sudjelovala na Me?unarodnom festivalu djeteta u Šibeniku i na Festivalu znanosti.

 

 


 

Galerija fotografija:

 

 


 

Rekli su o predstavi:

 

"Bravo, bravo!!! Kona?no više nismo sami u borbi protiv predrasuda da matematika mora biti bauk za djecu."

doc.dr.sc. Željka Milin-Šipuš, prodekan za nastavu Matemati?kog odjela PMF-a
doc.dr.sc. Tomislav Šiki?, voditelj preddiplomskog studija za profesore matematike

 

"Sjajno! Gluma?ka virtuoznost i potpuna jednostavnost. Divila sam se kao glumica, a uživala kao dijete."

Ana Kari?, glumica